Korzyści wynikające z wykorzystania transportu HDS

październik 03 2016
Korzyści wynikające z wykorzystania transportu HDS

HDS jest to skrót od Hydraulicznego Dźwigu Samochodowego. Najczęściej urządzenie przybiera postać konstrukcji montowanej na nadwoziu samochodu. Część robocza składa się z z obracanego ramienia. Napęd oparty jest o pompę hydrauliczną napędzającą cały układ podnoszenia urządzenia.

Zastosowanie transportu HDS

Transport HDS najczęściej spotykamy w samochodach ciężarowych pracujących dla hurtowni i składów budowlanych. Pojazdy przystosowane są do przewożenia dużych ilości materiałów zarówno ciężkich jak i o ogromnych gabarytach. Jeżeli wykonawca danego projektu zdecydował by się na ręczny załadunek i rozładunek to czas takiej operacji mógłby wpłynąć negatywnie na plan całej budowy. Urządzenia HDS wyposażone są w panel do sterowania składający się z dźwigni. W zależności od rodzaju i budowy maszyny może ona posiadać różną ładowność. Dźwig HDS pozwalają na załadunek i rozładunek maszyn budowlanych, maszyn rolniczych, kontenerów, palet z towarami, beczek, studni, rusztowań, płyt drogowych, a także baraków.
Transporter HDS stosuje się także podczas transportowania towarów niebezpiecznych i sypkich dla których inne formy przewożenia mogłyby być nieodpowiednie. Dzięki ogromnej liczbie przystawek, różnych uchwytów i akcesoriów możliwe jest wykorzystanie dźwigu HDS jako koparki lub nawet ładowarki.

Modyfikacje dźwigu HDS

Po prostych modyfikacjach dźwig HDS łatwo można przekształcić w koparkę, wystarczy dołączyć odpowiednie ramię łyżki. Jeżeli zamontujemy w dźwigu zamykaną łyżkę to urządzenie stanie się ładowarką odpowiednią do załadunku piasku, żwiru, a nawet śniegu. Przydatny okazuje się także zamontowany wywrot samowyładowczy, dzięki czemu samochód ciężarowy z HDS można szybko rozładować bez konieczności wykonywania pracy ręcznie. Warto skorzystać zatem z oferty firm zajmujących się usługami związanymi z transportem HDS, aby szybciej i sprawniej zrealizować prace remontowe.

Budowa dźwigu HDS

HDS zbudowany jest z obracanego ramienia podpartego ramą dźwigu. Pompa hydrauliczna służąca do napędzania układu podnoszenia, zasilana jest przez silnik spalinowy pojazdu. Jeżeli chodzi o udźwig to najczęściej wynosi on od dwóch do szesnastu ton. Ważnym parametrem jest także odległość na jaką może wysunąć się ramię dźwigu. Wartość ta mieści się w granicach od dwóch do dwunastu metrów. Ważnym elementem każdego transportera HDS są podpory boczne, które stabilizują pojazd podczas podnoszenia ładunku.

Transport HDS od Seba-TransUprawienia związane z obsługą urządzenia HDS

Dźwig HDS może być obsługiwany jedynie przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia. Konieczne jest także uzyskanie prawo jazdy kategorii C i zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonania pracy operatora. Możemy zdecydować się na wynajem transportu HDS od razu z obsługa operatora.